Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianieobecnosc nieobecnosc
chcę ją lekko musnąć w policzek
zostawia mnie, a obok ciszę
Reposted bylekkaprzesada lekkaprzesada
jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd

Reposted bylekkaprzesadapyotrus
4924 7bbf 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadivi divi
8905 a0a1
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadivi divi
1691 8aca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
0624 8ae9 500
Reposted frominto-black into-black viaAmericanlover Americanlover
1580 45e2 500
9620 9cad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialekkaprzesada lekkaprzesada
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
Reposted fromyourjinx yourjinx vialekkaprzesada lekkaprzesada

June 02 2019

8549 9d9b
"It is very important to have a balanced breakfast to start the day"
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme viaPicki91 Picki91
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaPicki91 Picki91
4598 6693 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
Wyciskaj życie jak cytrynę.
Wdychaj zapach lasu.
Podziwiaj to co rośnie.
Poczuj rosę pod stopami.
Nie złość się na padający deszcz.
Rozmawiaj z ludźmi.
Uśmiechaj się do siebie.
Dobrze się odżywiaj.
Nie narzekaj na innych.
Nie bój się zmian.
Spełniaj swoje marzenia.
Ćwicz uważność.
Zachwycaj się codziennością.
Bądź wdzięczny.
— esencja
Reposted fromlovvie lovvie via12czerwca 12czerwca
4537 4e39
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viabarszczowa barszczowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl