Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 vialekkaprzesada lekkaprzesada
9846 71f1 500

neckkiss:

LOST.

Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
6404 9a51
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vialekkaprzesada lekkaprzesada
0994 78a7
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely vialekkaprzesada lekkaprzesada
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
Spójrz mi w oczy, zeskanuj duszę, otrzyj łzy, złap za ręke, pomóż uciec. 
— Małpa
9447 1ea2 500

neckkiss:

Martha Marcy May Marlene (2011)

Reposted fromAmericanlover Americanlover
You are unexplored, unusual
and frighteningly beautiful.
Nikita Gill
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
4211 8460 500
warsaw, 60s
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viaAmericanlover Americanlover
2189 827a 500
8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viaAmericanlover Americanlover
Wielkie słowa które nas przerosły
Chcę krzyczeć, to jest bez sensu
Twoje oczy - blask, strach
Twoje oczy mają kolor mych kłamstw
— Mama Selita "Na pół"
Reposted fromxalchemic xalchemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl