Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

3827 7ba0
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Dla mnie miłość kona niespełniona, w smaku słona a wygląda na winogrona. 

— Pokahontaz
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
W każdej chwili chcę być lekiem na Twe noce niespokojne. 
— Paluch
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Obronię Ciebie przed tym, co od dziecka znam na pamięć, choć demony wczorajszego dnia mieszkają w nas na stałe... 

— Paluch
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
8974 6acd
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Jeśli ból nas uszlachetnia to mamy błękitną krew. 

— Hukos
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
9725 b064
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Dzisiaj miałem sen, chciałbym zatrzymać go w pamięci, był dobry jak seks z miłości nie dla pieniędzy. Widziałem bólu kres i życie w świecie bez nędzy. Tam każdy dzień miał sens, czułem że mam zdrowe nerwy.
— Paluch
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Spytasz czemu byłem takim debilem - nie wiem, chyba po prostu bez żadnych granic wierzyłem w siebie.
— VNM
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Nienawidzę siebie, gdy mi zmieniają się nastroje i boję się, że nie odbierzesz, kiedy jutro zadzwonię.
— 3czwarte sukcesu
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
6522 2dbf
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Piekło to inni.
— J.P. Sartre
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Do tej pory graliśmy smutne piosenki, a teraz dla odmiany zagramy bardzo smutną
— Świetlicki, 05.06., Świetliki w Białymstoku
Reposted fromohwow ohwow viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
7090 c5fa

jodockerys:

The Man Who Came to Dinner (1942)

Reposted fromscribbles scribbles viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Co tam Kochanie?  Uśmiechasz się ślicznie.  Dziękuję.  Jak zwykle.  Umieram psychicznie.
— ........
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
8301 ffef
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
2148 4d81 500
Reposted fromfelicka felicka viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl