Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

Ludzie mówią że nie mam powodu się smucić , ale oni nie poczuli tego co przeżyłem , i nie poczuli tego jak ja to czułem
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
3132 d008
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3135 4f5e 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viamisza misza
Reposted fromibalpangi ibalpangi viamisza misza
5102 90e8 500
Wiersze o moim psychiatrze 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamisza misza
6170 1925

sadboydreams:

Standard.

Reposted fromshitsuri shitsuri viamisza misza
Reposted fromNanaya Nanaya viamisza misza
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamisza misza
3795 4773
Reposted frompadmasam padmasam viamisza misza
9932 320c 500
Miłość jest wtedy, gdy chcesz go zabić ale ciągle odkładasz to na jutro.
Kobiety lubią jasne sytuację. Jeśli nie powiesz jej, że ją kochasz, zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
- Znasz to uczucie? - Jakie?  - Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?
— ...
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaSalute Salute
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaSalute Salute
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl