Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

...
Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover

February 20 2017

4665 f7be 500
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić,
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic.
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel - Byłaś serca biciem
Dotyk Twój i niczego już nie jestem pewien.
— noc i dzień
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
'Do przewidzenia było, że się rozejdziemy'
— małach/rufuz
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
Pamiętam, kiedy jeszcze inny tu był ten powietrza zapach
I brak mi czasu, który nadal prędko spieprza w latach
— HuczuHucz "Brak mi" (ft. Rover, Leh, DJ Klasyk)

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viaAmericanlover Americanlover

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Trochę o tobie myślałem. Masz w sobie to coś, zachodzisz za skórę.
— Druhny
2715 4836 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
2584 075f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Miłość jest jednym z tych uczuć, których nie można kontrolować.
— “Gdybyś mnie teraz zobaczył” Cecelia Ahern
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl